10013000000045
زعفران، سرگل، درجه يك، ورق مقوايي 1 قوطي پلي استايرني، 3 g، نام تجارتي سحرخيز، كشاورزي توليدي زعفران سحرخيز، ايران
Saffron, sargol, grade one, 1 polystyrene box in cardboard paper, 3 g, trade name SAHARKHIZ, SAHARKHIZ SAFFRON AGRICULTURAL AND MANUFACTURING, IRAN
عدد

كشاورزي توليدي زعفران سحرخيز - ايران

SAHARKHIZ SAFFRON AGRICULTURAL AND MANUFACTURING - IRAN

10013000000045

سحرخيز

SAHARKHIZ

زعفران (ادويه)

Saffron \ (spices)


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع سرگل sargol type
درجه كيفيت درجه يك grade one quality grade
نوع بسته بندي ورق مقوايي 1 قوطي پلي استايرني 1 polystyrene box in cardboard paper packaging type
وزن 3 g 3 g weight
نام تجارتي سحرخيز SAHARKHIZ trade name
مرجع سازنده كشاورزي توليدي زعفران سحرخيز SAHARKHIZ SAFFRON AGRICULTURAL AND MANUFACTURING producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد