10550700000253
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 70 Rt، توان الكتريكي 46.7 kW، مدل TWC_070_2، تهويه، ايران
Compressive chiller, water cooled, Reciprocating, 2 compressors, cooling capacity 70 Rt, electrical power 46.7 kW, model TWC_070_2, TAHVIEH, IRAN
عدد

تهويه - ايران

TAHVIEH - IRAN

10550700000253

TWC_070_2

چيلر تراكمي تاسيسات

Compressive chiller \ installation


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع كندانسور آب خنك water cooled type of condenser
نوع كمپرسور رفت و برگشتي Reciprocating compressor type
تعداد كمپرسور 2 كمپرسور 2 compressors number of compressors
ظرفيت سرمايش 70 Rt 70 Rt cooling capacity
توان الكتريكي 46.7 kW 46.7 kW electrical power
مدل TWC_070_2 TWC_070_2 model
مرجع سازنده تهويه TAHVIEH producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع مبرد R-22 R-22 refrigerant type
دبي آب خنك كننده 182 GPM 182 GPM cooling water flow rate
دبي آب سرد 145 GPM 145 GPM chilled water flow rate
ظرفيت سرمايش واقعي 60.5 Rt 60.5 Rt actual cooling capacity
وزن خالص 1944 kg 1944 kg net weight
وزن عملياتي 2149 kg 2149 kg operating weight
ولتاژ 380 V 380 V voltage
تعداد فاز 3 فاز 3 phases number of phases
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
14459 تهويه - ايران TAHVIEH - IRAN
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد