10013000000311
زعفران، پوشال، درجه يك، كارتن 15 جعبه مقوايي 15 ورق مقوايي 1 قوطي پلي استايرني، 0.2 g، نام تجارتي شاهسوند، شاهسوند زرين، ايران
Saffron, chaff, grade one, 15 cardboard boxes of 15 cardboard papers of 1 polystyrene can in carton, 0.2 g, trade name SHAHSAVAND, SHAHSAVAND ZARRIN, IRAN
كارتن

شاهسوند زرين - ايران

SHAHSAVAND ZARRIN - IRAN

10013000000311

شاهسوند

SHAHSAVAND

زعفران (ادويه)

Saffron \ (spices)


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع پوشال chaff type
درجه كيفيت درجه يك grade one quality grade
نوع بسته بندي كارتن 15 جعبه مقوايي 15 ورق مقوايي 1 قوطي پلي استايرني 15 cardboard boxes of 15 cardboard papers of 1 polystyrene can in carton packaging type
وزن 0.2 g 0.2 g weight
نام تجارتي شاهسوند SHAHSAVAND trade name
مرجع سازنده شاهسوند زرين SHAHSAVAND ZARRIN producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد