10633000000106
ماشين لباسشويي، در از جلو، داراي خشك كن، ايستاده، 6 kg، نقره اي، مدل XQG60-A510S، نام تجارتي سينجر، توليدي و صنعتي سينجر گاز، ايران
Washing machine, front loading, with drayer, freestanding, 6 kg, silver, model XQG60-A510S, trade name SINJER, SINJER GAZ MANUFACTURING AND INDUSTRIAL, IRAN
دستگاه

توليدي و صنعتي سينجر گاز - ايران

SINJER GAZ MANUFACTURING AND INDUSTRIAL - IRAN

10633000000106

XQG60-A510S

سينجر

SINJER

ماشين لباسشويي

Washing machine


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع در از جلو front loading type
وضعيت خشك كن داراي خشك كن with drayer drayer status
نحوه نصب ايستاده freestanding installation type
ظرفيت شستشو 6 kg 6 kg washing capacity
رنگ بدنه نقره اي silver body colour
مدل XQG60-A510S XQG60-A510S model
نام تجارتي سينجر SINJER trade name
مرجع سازنده توليدي و صنعتي سينجر گاز SINJER GAZ MANUFACTURING AND INDUSTRIAL producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
قفل كودك داراي قفل كودك with child lock child lock
گريد انرژي A A energy grade
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه 15 programs number of washing programs
وضعيت صفحه نمايش داراي صفحه نمايش with display display status
حداكثر سرعت چرخش 1000 rpm 1000 rpm maximum spin speed
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد