10522800001072
كاشي، معمولي، تك پخت، طرح غزال خردلي، درجه يك، سايز 25 x 40 cm، كارتن، نام تجارتي مريم ميبد، كاشي مريم ميبد، ايران
Tile, conventional, single cooking, design Ghazal yellowish brown, grade one, size 25 x 40 cm, carton, trade name maryam meybod, MEYBOD MARYAM TILE, IRAN
كارتن

كاشي مريم ميبد - ايران

MEYBOD MARYAM TILE - IRAN

10522800001072

مريم ميبد

maryam meybod

كاشي مصالح ساختماني

Tile \ construction material


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع معمولي conventional type
نوع پخت تك پخت single cooking cooking type
طرح غزال خردلي Ghazal yellowish brown design
درجه كيفيت درجه يك grade one quality grade
سايز 25 x 40 cm 25 x 40 cm size
نوع بسته بندي كارتن carton packaging type
نام تجارتي مريم ميبد maryam meybod trade name
مرجع سازنده كاشي مريم ميبد MEYBOD MARYAM TILE producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد