کد کالا: 10580200000026
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 50 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000033
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 50 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000040
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 50 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000057
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 65 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000064
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 65 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000071
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 65 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000088
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 65 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000095
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 80 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000101
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 80 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000118
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 80 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4