کد کالا: 10580200000125
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 80 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000132
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 100 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000149
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 100 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000156
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 100 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000163
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 100 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000170
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 125 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000187
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 125 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000194
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 125 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000200
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 125 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000217
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 150 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4