کد کالا: 10580200000224
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 150 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000231
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 150 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000248
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 150 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000255
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 200 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000262
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 250 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000279
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 250 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000286
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 200 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000293
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 200 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000309
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 200 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000316
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 250 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4