کد کالا: 10580200000323
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 250 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000330
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 300 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000347
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 300 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000354
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 300 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000361
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 300 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000378
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 350 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000385
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 350 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000392
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 350 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000408
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 400 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000415
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 350 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4