کد کالا: 10580200000422
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 400 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000439
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 400 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000446
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 400 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F4، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F4
کد کالا: 10580200000453
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 50 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000460
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 50 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000477
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 50 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000484
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 50 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000491
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 65 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000507
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 65 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000514
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 65 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5