کد کالا: 10580200000521
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 65 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000538
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 80 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000545
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 80 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000552
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 80 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000569
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 80 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000576
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 100 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000583
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 100 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000590
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 100 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000606
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، الكتريكي، سايز 100 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5
کد کالا: 10580200000613
شير دروازه اي، چدن داكتيل، فلنجي برآمده، دستي فلكه اي، سايز 125 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 110 °C، جنس ديسك لاستيكي، مدل F5، سري فاقد سري، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : F5