کد کالا: 10585500000110
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 150 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10585500000127
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 150 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10585500000134
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 200 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10585500000141
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 200 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10585500000158
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 250 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10585500000165
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 250 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10585500000172
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 300 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10585500000189
شير يك طرفه لولايي، چدن داكتيل، جنس ديسك چدن داكتيل، فلنجي برآمده، سايز 300 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري مطابق كلاس فشار، مدل NVSW، سري ندارد، ميراب، ايران
مرجع سازنده : ميراب - ايران
مدل : NVSW
کد کالا: 10586600000017
شير يكطرفه ديسكي، چدن داكتيل، فلنجي مسطح، سايز 200 mm، فشار كاري 16 bar، دماي كاري 120 °C، جنس ديسك چدن داكتيل، مدل فاقد مدل، سري فاقد سري، صنايع هفتم تير اصفهان، ايران
مرجع سازنده : صنايع هفتم تير اصفهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10586600000024
شير يكطرفه ديسكي، چدن داكتيل، فلنجي مسطح، سايز 80 mm، فشار كاري 10 bar، دماي كاري 120 °C، جنس ديسك چدن داكتيل، مدل فاقد مدل، سري فاقد سري، صنايع هفتم تير اصفهان، ايران
مرجع سازنده : صنايع هفتم تير اصفهان - ايران
مدل :