کد کالا: 10039400000010
گوشت چرخ كرده، تازه، گوسفند، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 1 kg، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000027
گوشت چرخ كرده، تازه، گوسفند، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 500 g، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000034
گوشت چرخ كرده، تازه، مخلوط، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 1 kg، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000041
گوشت چرخ كرده، تازه، مخلوط، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 500 g، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000058
گوشت چرخ كرده، تازه، گوساله، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 1 kg، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000065
گوشت چرخ كرده، تازه، گوساله، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 500 g، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000072
گوشت چرخ كرده، منجمد، گوساله، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 500 g، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000089
گوشت چرخ كرده، منجمد، گوساله، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 1 kg، نام تجارتي پروكام، البرز به پروتئين آپادانا، ايران
مرجع سازنده : البرز به پروتئين آپادانا - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000096
گوشت چرخ كرده، تازه، گوساله، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 500 g، نام تجارتي ندارد، آيدا پروتئين پايتخت، ايران
مرجع سازنده : آيدا پروتئين پايتخت - ايران
مدل :
کد کالا: 10039400000102
گوشت چرخ كرده، تازه، مخلوط، 16 % چربي، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 500 g، نام تجارتي ندارد، آيدا پروتئين پايتخت، ايران
مرجع سازنده : آيدا پروتئين پايتخت - ايران
مدل :