کد کالا: 10051700000415
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، آناناس، بطري پت، 1 lit، نام تجارتي دادلي، بهنوش ايران، ايران
مرجع سازنده : بهنوش ايران - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000422
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، هلو، بطري شيشه اي، 250 cc، نام تجارتي دادلي، بهنوش ايران، ايران
مرجع سازنده : بهنوش ايران - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000439
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بطري شيشه اي، 250 cc، نام تجارتي پپسي، ساسان، ايران
مرجع سازنده : ساسان - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000446
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، پرتقال، قوطي فلزي، 330 cc، نام تجارتي ميراندا، ساسان، ايران
مرجع سازنده : ساسان - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000453
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بطري پت، 1500 cc، نام تجارتي پپسي، ساسان، ايران
مرجع سازنده : ساسان - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000460
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، پرتقال، بطري پت، 300 cc، نام تجارتي ميراندا، ساسان، ايران
مرجع سازنده : ساسان - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000477
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، پرتقال، بطري پت، 1500 cc، نام تجارتي ميراندا، ساسان، ايران
مرجع سازنده : ساسان - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000484
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، ليمو، بطري پت، 1500 cc، نام تجارتي سون آپ، ساسان، ايران
مرجع سازنده : ساسان - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000491
نوشابه، معمولي، گازدار، بدون شكر، كولا، بطري پت، 1.5 lit، نام تجارتي كوكاكولا زيرو، خوشگوار مشهد، ايران
مرجع سازنده : خوشگوار مشهد - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000507
نوشابه، معمولي، گازدار، بدون شكر، كولا، بطري پت، 1.5 lit، نام تجارتي كوكاكولا لايت، خوشگوار مشهد، ايران
مرجع سازنده : خوشگوار مشهد - ايران
مدل :