کد کالا: 10081000000235
عسل، موم دار، معمولي، ظرف پلي اتيلني، 1 kg، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000242
عسل، موم دار، معمولي، بسته شرينك 12 ظرف پلي اتيلني، 500 g، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000259
عسل، موم دار، معمولي، بسته شرينك 12 ظرف پلي اتيلني، 1 kg، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000266
عسل، بدون موم، معمولي، بسته فرم سيل، 25 g، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000273
عسل، بدون موم، معمولي، كارتن 384 بسته فرم سيل، 25 g، نام تجارتي كامپوره، صنايع غذايي كامپوره خزر، ايران
مرجع سازنده : صنايع غذايي كامپوره خزر - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000280
عسل، بدون موم، جعفري، جار پت با در پلاستيكي، 500 g، نام تجارتي مارلين، توليدي عسل طبيعي اصفهان، ايران
مرجع سازنده : توليدي عسل طبيعي اصفهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000297
عسل، بدون موم، ترنجبين، جار پت با در پلاستيكي، 500 g، نام تجارتي مارلين، توليدي عسل طبيعي اصفهان، ايران
مرجع سازنده : توليدي عسل طبيعي اصفهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000303
عسل، بدون موم، ايمن (مخصوص افراد ديابتي)، جار پت با در پلاستيكي، 500 g، نام تجارتي مارلين، توليدي عسل طبيعي اصفهان، ايران
مرجع سازنده : توليدي عسل طبيعي اصفهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000310
عسل، بدون موم، گزانگبين، جار پت با در پلاستيكي، 500 g، نام تجارتي مارلين، توليدي عسل طبيعي اصفهان، ايران
مرجع سازنده : توليدي عسل طبيعي اصفهان - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000327
عسل، بدون موم، بابونه، جار پت با در پلاستيكي، 500 g، نام تجارتي مارلين، توليدي عسل طبيعي اصفهان، ايران
مرجع سازنده : توليدي عسل طبيعي اصفهان - ايران
مدل :