کد کالا: 10013000000113
زعفران، سرگل، درجه يك، ورق مقوايي 1 قوطي فلزي، 5 g، نام تجارتي سحرخيز، كشاورزي توليدي زعفران سحرخيز، ايران
مرجع سازنده : كشاورزي توليدي زعفران سحرخيز - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000120
زعفران، سرگل، درجه يك، ورق مقوايي 1 قوطي فلزي، 25 g، نام تجارتي سحرخيز، كشاورزي توليدي زعفران سحرخيز، ايران
مرجع سازنده : كشاورزي توليدي زعفران سحرخيز - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000137
زعفران، سرگل، درجه يك، جعبه مقوايي 1 قوطي خاتم، 250 g، نام تجارتي بهرامن، زعفران بهرامن، ايران
مرجع سازنده : زعفران بهرامن - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000144
زعفران، سرگل، درجه يك، كارتن 24 جعبه مقوايي، 250 g، نام تجارتي بهرامن، زعفران بهرامن، ايران
مرجع سازنده : زعفران بهرامن - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000151
زعفران، دسته، درجه يك، جعبه مقوايي، 250 g، نام تجارتي بهرامن، زعفران بهرامن، ايران
مرجع سازنده : زعفران بهرامن - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000168
زعفران، دسته، درجه يك، كارتن 12 جعبه مقوايي، 250 g، نام تجارتي بهرامن، زعفران بهرامن، ايران
مرجع سازنده : زعفران بهرامن - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000175
زعفران، پوشال، درجه يك، جعبه مقوايي، 250 g، نام تجارتي بهرامن، زعفران بهرامن، ايران
مرجع سازنده : زعفران بهرامن - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000182
زعفران، پوشال، درجه يك، جعبه مقوايي، 500 g، نام تجارتي بهرامن، زعفران بهرامن، ايران
مرجع سازنده : زعفران بهرامن - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000199
زعفران، پوشال، درجه يك، كارتن 20 جعبه مقوايي، 250 g، نام تجارتي بهرامن، زعفران بهرامن، ايران
مرجع سازنده : زعفران بهرامن - ايران
مدل :
کد کالا: 10013000000205
زعفران، سرگل، درجه يك، جعبه مقوايي، 2 g، نام تجارتي پرديس، گلستان، ايران
مرجع سازنده : گلستان - ايران
مدل :