کد کالا: 10199700000308
روغن موتور، SAE 40، موتور بنزيني، دماي اشتعال 234 °C، گالن پلاستيكي، 4 lit، بهران خودرو، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000315
روغن موتور، SAE 20W-50، موتور بنزيني، دماي اشتعال 226 °C، قوطي فلزي، 1 lit، بهران تكتاز، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000322
روغن موتور، SAE 20W-50، موتور بنزيني، دماي اشتعال 228 °C، قوطي فلزي، 1 lit، بهران سوپر پيشتاز، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000339
روغن موتور، SAE 10W-40، موتور بنزيني، دماي اشتعال 224 °C، قوطي فلزي، 1 lit، بهران سوپر پيشتاز، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000346
روغن موتور، SAE 5W-40، موتور بنزيني، دماي اشتعال 214 °C، قوطي فلزي، 1 lit، بهران سوپر پيشتاز، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000353
روغن موتور، SAE 20W-50، موتور بنزيني، دماي اشتعال 228 °C، قوطي پلاستيكي، 1 lit، بهران صبا، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000360
روغن موتور، SAE 20W-50، موتور بنزيني، دماي اشتعال 228 °C، قوطي فلزي، 1 lit، بهران رخش، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000377
روغن موتور، SAE 20W-40، موتور بنزيني، دماي اشتعال 220 °C، قوطي فلزي، 1 lit، بهران رخش، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000384
روغن موتور، SAE 15W-40، موتور بنزيني، دماي اشتعال 210 °C، قوطي فلزي، 4 lit، بهران تندر، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10199700000391
روغن موتور، SAE 5W-40، موتور بنزيني، دماي اشتعال 222 °C، قوطي فلزي، 1 lit، بهران سوپر رانا، نفت بهران، ايران
مرجع سازنده : نفت بهران - ايران
مدل :